வியாழன், டிசம்பர் 26, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 96குடிமை

வழங்குவது உள்வீழ்ந்தக் கண்ணும் பழங்குடி 
பண்பின் தலைப்பிரிதல் இன்று. (955)
 
பொருள்: பல நெடுங் காலமாக புகழ்வாய்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர்கள் தம்மிடம் தானம் செய்வதற்குப் போதுமான செல்வம் இல்லாதபோதும் தமது பண்பு எனும் செல்வத்தைக் கைவிட்டு விடமாட்டார்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக