திங்கள், டிசம்பர் 16, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 95 மருந்து

மாறுபாடு இல்லாத உண்டி மறுத்துஉண்ணின் 
ஊறுபாடு இல்லை உயிர்க்கு. (945)
 
பொருள்: குடலுக்குச் சிக்கல் தராத உணவை அளவு மீறாமல் மறுத்து அளவோடு உண்டால் உயிர் உடம்பில் வாழ்வதற்கு இடையூறான நோய் என்பது இல்லை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக