வெள்ளி, டிசம்பர் 20, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 95 மருந்து

உற்றான் அளவும் பிணிஅளவும் காலமும் 
கற்றான் கருதிச் செயல். (949)
பொருள்: மருத்துவ நூலைக் கற்றவன், நோயுற்றவனுடைய வயது முதலியவற்றையும், நோயின் அளவையும், நோயுற்ற காலத்தையும் ஆராய்ந்து மருத்துவம் செய்ய வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக