சனி, டிசம்பர் 07, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 94 சூது

அகடுஆரார் அல்லல் உழப்பர்சூது என்னும் 
முகடியால் மூடப்பட் டார். (936)
 
பொருள்: சூது என்னும் மூதேவியால் விழுங்கப்பட்டவர் இந்தப் பிறப்பில் வயிறார உண்ணாமல், வறுமையில் நரகத் துன்பத்தை அனுபவிப்பர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக