செவ்வாய், டிசம்பர் 31, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 96குடிமை

நலம்வேண்டின் நாணுடைமை வேண்டும்; குலம்வேண்டின்
வேண்டுக யார்க்கும் பணிவு. (960)
 
பொருள்: ஒருவர் தமக்கு நன்மையை விரும்புவாராயின், வெட்கப்படவேண்டிய செயல்களுக்கு வெட்கப்படுகின்ற 'நாணமுடைமை' அவருக்கு வேண்டும். உயர்ந்த குடும்பத்திற் பிறந்த பெருமையை ஒருவர் விரும்புவாராயின் பணிவு கொள்ள வேண்டிய யாவரிடத்திலும் 'பணிவுடைமையை' விரும்புவாராக.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக