வியாழன், ஆகஸ்ட் 15, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 83 கூடா நட்பு

இனம்போன்று இனம் அல்லார் கேண்மை மகளிர் 
மனம்போல வேறு படும். (822) 
பொருள்: இனம் போலவே இருந்து(எமது உறவினர் போலவே பழகினாலும்) இனம் அல்லாதாரின் நட்பு, விலை மகளிர்(பணத்துக்காகத் தம் உடலை விற்கும் பெண்கள்) மனம் போல, பெறுகிற பயனுக்குத் தகுந்த படி மாறி விடும். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக