வியாழன், மார்ச் 31, 2011

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்


அன்புஈனும் ஆர்வம் உடைமை; அதுஈனும்
நண்புஎன்னும் நாடாச் சிறப்பு. (74)

பொருள்: தொடர்புடையவரிடம் கொள்ளும் பற்று, தொடர்பு இல்லாதவரிடமும் விருப்பத்தைத் தரும். அவ்விருப்பம் யாவரும் இவர்க்கு நண்பர் என்று கூறத்தக்க அளவிற்குச் சிறப்பைத் தரும். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக