புதன், மார்ச் 30, 2011

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்


அன்போடு இயைந்த வழக்கு என்ப; ஆர்உயிர்க்கு
என்போடு இயைந்த தொடர்பு. (73) 

பொருள்: உயிரும் உடம்பும் தொடர்பு கொண்டு ஒன்றியிருக்கும் உறவானது, அன்போடு பொருந்தி வாழும் வாழ்க்கையின் பயன் என்று கூறுவர்.


கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக