ஞாயிறு, ஏப்ரல் 27, 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு

புத்தர்

சரியான வழியில் செலுத்தப்பட்ட மனமானது, தாயும் தந்தையும் பிற சுற்றத்தாரும் செய்ய முடியாத நன்மைகளை, மேலும் சிறப்பாகச் செய்யும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக