செவ்வாய், ஏப்ரல் 22, 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு

மூத்தோர் சொல்

சிந்தனையும் செயலும் ஒன்ராகிவிட்டால் வாழ்க்கையில் வெற்றியை எளிதாகப் பெற்று விடலாம். இந்த 'உண்மை' வாழ்வின் இறுதிக் கட்டத்திலேயே நம்மில் பலருக்குத் தெரிகிறது

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக