திங்கள், மார்ச் 25, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 68  வினை செயல்வகை
 
பொருள்கருவி காலம் வினைஇடனொடு ஐந்தும்
இருள்தீர எண்ணிச் செயல். (675)

பொருள்: ஒரு செயலைச் செய்யும் பொது அது எளிதில் முடிதற்கு வேண்டிய பொருள், கருவி, காலம், செயல்முறை, இடம் ஆகிய ஐந்தையும் தெளிவாக ஆராய்ந்து செய்ய வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக