ஞாயிறு, மார்ச் 03, 2013

இன்றைய பழமொழி

எஸ்தோனியப் பழமொழி 

வீட்டைக் கட்டிப்பாராதவன் அது மண்ணில் இருந்து முளைத்ததாகவும் எண்ணக் கூடும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக