வெள்ளி, மார்ச் 29, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 68  வினை செயல்வகை

நட்டார்க்கு நல்ல செயலின் விரைந்ததே
ஒட்டாரை ஒட்டிக் கொளல். (679) 
 
பொருள்: தன் பகைவரோடு மாறுபட்டவரைத் தம்முடன் பொருந்துமாறு சேர்த்துக் கொள்ளுதல், நண்பருக்கு உதவி செய்வதைவிட விரைந்து செய்யத்தக்கதாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக