சனி, மார்ச் 23, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 68  வினை செயல்வகை

ஒல்லும்வாய் எல்லாம் வினைநன்றே; ஒல்லாக்கால்
செல்லும்வாய் நோக்கிச் செயல். (673) 
 
பொருள்: இயலும் இடத்தில் எல்லாம் செயலைச் செய்வது நன்மையே. செய்ய முடியாதபோது அதை முடிப்பதற்கேற்ற வழிகளை ஆராய்ந்த பின்பே செய்தல் வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக