வெள்ளி, மார்ச் 01, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 66  வினைத் தூய்மை


துணைநலம் ஆக்கம் தரூஉம்; வினைநலம் 
வேண்டிய எல்லாம் தரும். (651)

பொருள்: நல்ல துணை ஒருவனுக்கு வாய்க்கப் பெற்றால் அஃது அவனுக்குச் செல்வம் ஒன்றை மட்டுமே தரும். ஆனால் அவன் மேற்கொண்ட செயலின் தூய்மையோ அவன் விரும்புவன எல்லாவற்றையும் தரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக