புதன், மார்ச் 06, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு

ஐன்ஸ்டீன் 

உலகத்தில் உள்ள அனைத்தும் ஒழுங்காக அமைக்கப் பட்டதே கடவுளால்தான். அப்படி அமைக்கப்பட்டிருப்பதால்தான் அவற்றின் இயக்கங்களும் ஒழுங்காக இருக்கின்றன.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக