வெள்ளி, ஜனவரி 31, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 100 பண்புடைமை

எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும்
பண்புடைமை என்னும் வழக்கு. (991)
பொருள்: எவரிடத்திலும் எளிமையாகப் பழகினால் பண்புடைமை என்னும் சிறப்பினை எளிதில் பெறலாம்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக