ஞாயிறு, ஜனவரி 12, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 98 பெருமை

பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்; சிறப்பு ஒவ்வா 
செய்தொழில் வேற்றுமை யான். (972)
 
பொருள்: மக்களாகப் பிறந்த எல்லோர்க்கும் பிறப்பு ஒரே தன்மையானது ஆகும். ஆனால் அவ்வுயிர்களின் உயர்வு, தாழ்வு அவரவர் செய்யும் தொழில்களில் உள்ள வேறுபாடுகளைப் பொறுத்தவை.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக