செவ்வாய், ஜனவரி 28, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 99 சான்றாண்மை
 
 
இன்மை ஒருவற்கு இளிய அன்று; சால்புஎன்னும்
திண்மைஉண் டாகப் பெறின். (988)

பொருள்: ஒருவனுக்குச் சால்பு என்னும் மன வலிமை இருக்கும்போது வறுமை என்பது இழிவு ஆகாது. (988)

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக