வெள்ளி, ஜனவரி 17, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 98 பெருமை

இறப்பே புரிந்த தொழிற்றுஆம் சிறப்புந்தான் 
சீர்அல் லவர்கண் படின் (977)  
 
பொருள்: உயர்வான மனிதர்களிடம் அமைய வேண்டிய சிறப்புக்கள் எதுவும் கீழ்த்தரமான மனிதர்களிடம் சென்று சேர்ந்தால் அஃது அவர்களிடம் செருக்கினை அதிகரித்து விடும். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக