திங்கள், ஜனவரி 20, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 98 பெருமை

அற்றம் மறைக்கும் பெருமை; சிறுமைதான் 
குற்றமே கூறி விடும். (980)
 
பொருள்: பெருமை உடையவர்கள் அடுத்தவர்களுக்கு அவமானம் ஏற்படக்கூடிய, பிறருடைய குற்றங்களை மறைப்பார்கள். சிறுமையான கீழ்த் தரமான மனிதர்கள் எப்போதும் பிறருடைய குற்றங்களைக் கூறி அடுத்தவரைத் தூற்றித் திரிவர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக