செவ்வாய், ஜனவரி 14, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 97 மானம்


ஒருமை மகளிரே போலப் பெருமையும்
தன்னைத்தான் கொண்டுஒழுகின் உண்டு. (974)

பொருள்: கற்புள்ள பெண்ணைப்போல் தன்னிடம் ஒழுக்கத்தைக் காத்துக் கொள்பவன் சிறந்த பெருமை அடைவான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக