ஞாயிறு, ஜனவரி 12, 2014

இன்றைய பொன்மொழி

இயேசுக் கிறிஸ்து 

ஒரு ஊழியன் இரண்டு எஜமானர்களுக்கு விசுவாசமாக இருக்க முடியாது. எவரும் இரு தலைவர்களுக்கு இதய சுத்தியுடன் பணிவிடை செய்ய முடியாது. அதேபோல் நீங்கள் கடவுளுக்கும் செல்வத்துக்கும் ஒரே நேரத்தில் பணிவிடை செய்ய முடியாது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக