ஞாயிறு, ஜனவரி 05, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 97 மானம்

குன்றின் அனையாரும் குன்றுவர், குன்றுவ 
குன்றி அனைய செயின். (965)
 
பொருள்: உயர்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்ததால் குணத்தாலும், கௌரவத்தாலும் மலை போல் உயர்ந்தவராக இருந்தாலும் தம் குடிப் பிறப்பின் உயர்வு தாழ்வதற்குக் காரணமாகிய செயல்களை ஒரு குன்றி மணியளவு செய்தாலும் தம் பெருமையில் தாழ்ந்த நிலையை அடைவார்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக