ஞாயிறு, ஜனவரி 19, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 98 பெருமை

பெருமை பெருமிதம் இன்மை; சிறுமை 
பெருமிதம் ஊர்ந்து விடல். (979)
 
பொருள்: கர்வம் இல்லாதிருப்பதே ஒரு மனிதனுக்குப் பெருமை. கர்வம் கொண்டு இருப்பது அவனுக்குச் சிறுமையே ஆகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக