வியாழன், ஜனவரி 02, 2014

இன்றைய பொன்மொழி

இயேசுக் கிறிஸ்து 

உங்கள் செல்வம் எங்கு உள்ளதோ அங்கே உங்கள் மனமும் இருக்கும். உங்களுக்கு வழிகாட்டும் 'ஒளியின்' பக்கம் உங்கள் மனம் இருக்காது.
உங்களுக்கு ஒளி தரவேண்டியது இருளாயிருந்தால் இருள் எப்படியிருக்கும் என்று சிந்தியுங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக