புதன், ஜனவரி 15, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 98 பெருமை

பெருமை உடையவர் ஆற்றுவார் ஆற்றின் 
அருமை உடைய செயல். (975)
பொருள்: பெருமை உடையவர்கள் தாம் வறியவரான போதும் செய்வதற்கு அரிய தம் செயல்களைச் செய்ய வேண்டிய முறைப்படி விடாது செய்து முடிக்க வல்லவராவர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக