புதன், ஜனவரி 22, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 99 சான்றாண்மை
 
 
குணநலம் சான்றோர் நலனே; பிறநலம்
எந்நலத்து உள்ளதூஉம் அன்று. (982)

பொருள்: சான்றோர் நலம் என்று குறிப்பிடுவது ஒரு மனிதனின் 'நல்ல குணம்' என்னும் நலமேயாகும். ஏனைய உறுப்புக்கள் முதலியவற்றால் உண்டாகிய நலம் எந்த ஒரு நலத்திலும் சேராது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக