திங்கள், ஜனவரி 13, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 98 பெருமை

மேல்இருந்தும் மேல்அல்லார் மேல்அல்லர்; கீழ்இருந்தும்
கீழ்அல்லார் கீழ்அல் லவர். (973)
 
பொருள்: செயற்கரிய(உயர்ந்த) செயல்களைச் செய்யாத சிறியவர்கள் உயர்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் பெரியவர் ஆக மாட்டார்கள். உயர்ந்த செயல்களைச் செய்தவர்கள் வாழ்க்கை நிலையில் தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் அவர்கள் ஒரு போதும் சிறியவர்கள் ஆக மாட்டார்கள். அவர்கள் உயர்வான மனிதர்கள் ஆவர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக