சனி, ஜனவரி 11, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 98 பெருமை

ஒளிஒருவற்கு உள்ள வெறுக்கை இனிஒருவற்கு 
அஃது இறந்து வாழ்தும் எனல். (971)
 
பொருள்: ஒருவனுக்குப் புகழாவது ஊக்க மிகுதியே ஆகும். ஒருவனுக்கு இழிவாவது "ஊக்கமான செயல்களைக் கைவிட்டு உயிர் வாழ்வோம்" என்று கருதுவதாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக