சனி, ஜனவரி 25, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 99 சான்றாண்மை

ஆற்றுவார் ஆற்றல் பணிதல்; அதுசான்றோர் 
மாற்றாரை மாற்றும் படை. (985)
 
பொருள்: ஒரு செயலை முடிப்பவரது ஆற்றலாவது அதற்குரியவர்களைப் பணிந்து தம்மோடு சேர்த்துக் கொள்ளுதலாகும். அதுவே சால்புடையார் தம் பகைவரை அழிக்கும் கருவியுமாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக