சனி, ஜனவரி 12, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள் 
அதிகாரம் 61மடி இன்மை 
 
 
மடிமடிக் கொண்டுஒழுகும் பேதை பிறந்த
குடிமடியும் தன்னினும் முந்து. (603) 
 
பொருள்: கைவிட வேண்டியதான சோம்பலைத் தன்னிடம் கொண்டு வாழும் அறிவில்லாதவன் பிறந்த குடியானது அவனுக்கு முன் அழிந்து போகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக