வியாழன், ஜனவரி 17, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள் 
அதிகாரம் 61மடி இன்மை 
 
 
மடிமை குடிமைக்கண் தங்கின்தன் ஒன்னார்க்கு 
அடிமை புகுத்தி விடும் (608)
 
பொருள்: நல்ல குடியில் பிறந்தவனிடம் சோம்பல் வந்து சேர்ந்து கொண்டால், அவன் குடும்பமே பகைவருக்கு அடிமையாகி விடும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக