ஞாயிறு, ஜனவரி 20, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள் 
அதிகாரம் 62 ஆள்வினை உடைமை
 
  
 
அருமை உடைத்துஎன்று அசாவாமை வேண்டும் 
பெருமை முயற்சி தரும். (611)
 
பொருள்: இது செய்வதற்கு முடியாத செயல் என்று சோர்வடையாமல் இருக்க வேண்டும்; இடைவிடாத முயற்சி அதைச் செய்து முடிக்கும் வலிமையைத் தரும். 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக