புதன், ஜனவரி 26, 2011

குறள் காட்டும் பாதை


இன்றைய குறள் 

துப்பார்க்குத் துப்பாய துப்பாக்கித் துப்பார்க்குத் 
துப்பாய தூஉம் மழை. (12)

பொருள்: உண்பவர்களுக்குச் சிறந்த உணவுகளை உருவாக்கிக் கொடுத்து, அவற்றை உண்பவர்களுக்குத் தானும் உணவாக இருப்பது மழையாகும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக