புதன், மே 21, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 110 குறிப்பறிதல்

அசையியற்கு உண்டுஆண்டுஓர் ஏஎர்யான் நோக்கப் 
பசையினள் பைய நகும். (1098)

பொருள்: நான் அவளைப் பார்க்கும் போது அவள் என்னைப் பார்த்து அன்போடு நகைப்பாள், அசையும் இயல்புடைய அவளுக்கு அப்போது ஓர் அழகு உள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக