வெள்ளி, மே 30, 2014

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்

அதிகாரம் 111 புணர்ச்சி மகிழ்தல்

தம்இல் இருந்து தமதுபாத்து உண்டுஅற்றால் 
அம்மா அரிவை முயக்கு. (1107)
பொருள்: இவ்வழகிய நங்கையை அணைக்கும் இன்பம் எவ்வாறு உள்ளதென்றால், நான் எனது முயற்சியால் தேடிய பொருளை எனது வீட்டில் உறவுகளுக்கெல்லாம் பகிர்ந்து கொடுத்து நானும் கூடி உண்ணும் இன்பம் போன்று உள்ளது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக