ஞாயிறு, மே 18, 2014

இன்றைய சிந்தனைக்கு

மூத்தோர் சொல்

வாழ்க்கையில் விரைவாக உயரவேண்டும் எனும் ஆவலில் 'குறுக்கு வழிகளைக்' கையாளுவோர் அதிகம். விரைவில் உயர்வது பெரியது அன்று. எப்பொழுதும் உயர்ந்தபடி இருக்க வேண்டும் அதுவே பெரிது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக