வியாழன், பிப்ரவரி 13, 2014

இன்றைய பொன்மொழி

இயேசுக் கிறிஸ்து 
பலவானைப்பார்க்கிலும் நீடிய சாந்தமுள்ளவன் உத்தமன்; போரில் பட்டணத்தைப் பிடிக்கிறவனைப்பார்க்கிலும் தன் மனதை அடக்குகிறவன் உத்தமன்; தியானத்தையும், நல்லொழுக்கத்தையும் வாழ்வாகக் கொண்டவன் இவர்கள் அனைவரிலும் உத்தமன்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக