செவ்வாய், அக்டோபர் 08, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 88 பகைத்திறம் தெரிதல்


தேறினும் தேறா விடினும் அழிவின்கண்
தேறான் பகாஅன்  விடல். (876)

பொருள்: பகைவனை முன்பே அறிந்திருந்தாலும், அறியாதிருந்தாலும் தனக்கு மற்றொரு செயலினால் தாழ்வு வந்தவிடத்து அவரைக் கூடாமலும் நீக்காமலும் விட்டு வைக்க வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக