வியாழன், அக்டோபர் 17, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 89 உட்பகை

உறல்முறையான் உட்பகை தோன்றின் இறல்முறையான் 
ஏதம் பலவும் தரும். (885)

பொருள்: உறவு முறையோடு உட்பகை உண்டாகுமானால் அது மன்னனுக்கு இறக்கும் வகையான குற்றம் பலவற்றையும் தரும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக