ஞாயிறு, அக்டோபர் 20, 2013

இன்றைய பொன்மொழி

இயேசுக் கிறிஸ்து 

யார் மீதும் சத்தியம் செய்ய வேண்டாம். நீங்கள் பேசும் போது 'ஆம்' என்றால் 'ஆம்' எனவும் 'இல்லை' என்றால் 'இல்லை' எனவும் சொல்லுங்கள். இதைவிட மிகுதியாகச் சொல்வது எதுவும் தீயோனிடத்திலிருந்து வருகிறது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக