புதன், அக்டோபர் 09, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 88 பகைத்திறம் தெரிதல்
 
 
நோவற்க நொந்தது அறியார்க்கு மேவற்க
மென்மை பகைவர் அகத்து. (877)


பொருள்: தான் துன்புற்றதைத் தாமாக அறியாத நண்பர்க்குத் துன்பத்தைச் சொல்லக் கூடாது, பகைவரிடத்தில் தன் மெலிவைப் புலப்படுத்தக் கூடாது. 

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக