ஞாயிறு, அக்டோபர் 27, 2013

இன்றைய பொன்மொழி

இயேசுக் கிறிஸ்து 

உங்களை வலக் கன்னத்தில் அறைபவருக்கு மறுகன்னத்தையும் திருப்பிக் காட்டுங்கள். உங்கள் அங்கியை(கீழ் ஆடையை) அவர் எடுத்துக் கொள்ள விரும்பினால் உங்கள் மேலுடையையும் அவர் எடுத்துக் கொள்ள விட்டுவிடுங்கள். உங்களை அவர்  ஒரு கல் தொலைவு(ஒரு மைல்) வருமாறு கட்டாயப்படுத்தினால் அவரோடு இரு கல் தொலைவு செல்லுங்கள்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக