செவ்வாய், அக்டோபர் 22, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 89 உட்பகை

உடம்பாடு இலாதவர் வாழ்க்கை குடங்கருள் 
பாம்போடு உடன்உறைந் துஅற்று. (890) 

பொருள்: மனப் பொருத்தம் இல்லாதவரோடு ஒருவன் வாழும் வாழ்க்கை, ஒரு குடிசையில் பாம்போடு உடன் வாழ்வதைப் போன்றது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக