திங்கள், ஏப்ரல் 29, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 71, குறிப்பு அறிதல்

நுண்ணியம் என்பார் அளக்கும்கோல் காணுங்கால்
கண்அல்லது இல்லை பிற. (710) 
பொருள்: நுட்பமாக அறிந்து சொல்கிறவர்க்கு அவ்வாறு கூற அளவு கோலாக இருப்பது அவருடைய கண்களே.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக