சனி, ஏப்ரல் 13, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 70, மன்னரைச் சேர்ந்தொழுகல் 

செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்துஒழுகல்
ஆன்ற பெரியார் அகத்து. (694)

பொருள்: வல்லமை அமைந்த அரசர் அருகே இருந்தால், காதோடு காதாகப் பேசுவதையும் பிறரோடு சேர்ந்து சிரிப்பதையும் நீக்க வேண்டும்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக