செவ்வாய், ஏப்ரல் 23, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 71, குறிப்பு அறிதல்


குறித்தது கூறாமைக் கொள்வாரோடு ஏனை 
உறுப்போ ர்அனையரால் வேறு. (704)

பொருள்: ஒருவன் மனத்தில் கருதியதை அவன் கூறாமலே அறிந்துகொள்ள வல்லவரோடு மற்றவர் உறுப்பால் ஒத்தவராக இருந்தாலும் அறிவால் வேறுபட்டவர் ஆவர்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக