வெள்ளி, ஏப்ரல் 26, 2013

இன்றைய சிந்தனைக்கு

வாழ்வில் வெற்றிபெறக் கவனிக்க வேண்டிய ஏழு விடயங்கள்  
 

1. கவனி - உன் வார்த்தைகளை 

2. கவனி - உன் செயல்களை 

3. கவனி - உன் எண்ணங்களை 

4. கவனி - உன் நடத்தைகளை 

5. கவனி - உன் இதயத்தை 

6. கவனி - உன் முதுகை 

7. கவனி - யாவும் இறைவன் எண்ணப்படியே என்பதை 

1 கருத்து:

indrayavanam.blogspot.com சொன்னது…

நல்ல தகவல்கள்

கருத்துரையிடுக