சனி, ஏப்ரல் 20, 2013

குறள் காட்டும் பாதை

இன்றைய குறள்
அதிகாரம் 71, குறிப்பு அறிதல்

கூறாமை நோக்கிக் குறிப்புஅறிவான் எஞ்ஞான்றும் 
மாறாநீர் வையக்கு அணி. (701)

பொருள்: அரசனால் குறித்த (நினைத்த) கருமத்தைக் குறிப்பால் அறியும் அமைச்சன் எப்போதும் கடல் சூழ்ந்த உலகத்திற்கு ஒர் அணிகலன் ஆவான்.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக